Co powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego na mieszkanie?

Niewielu ludzi może pozwolić sobie na zakup mieszkania za zgromadzone samodzielnie środki. Większość z nas musi zdecydować się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, które znacznie obciąża finansowo kredytobiorcę. Jakie dane powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego i na co zwrócić szczególną uwagę?

Staranie się o kredyt to często długi i skomplikowany proces. Banki wymagają dopełnienia wielu formalności, które rozciągają się w czasie. Procedura kredytowa należy do dość skomplikowanych, gdyż bank wymaga zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule – Jakie są warunki otrzymania kredytu mieszkaniowego. Kredytobiorcy muszą natomiast upewnić się, że są w stanie spłacić kredyt hipoteczny. Ze względu na skomplikowany proces zawierania umowy, nie wszyscy kredytobiorcy zdają sobie sprawę co powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego na mieszkanie. Są to szczegółowe informacje dotyczące kredytu oraz harmonogram spłat rat kredytowych.

Po co zawiera się umowę o kredyt hipoteczny?

Umowa o kredyt hipoteczny jest zawierana pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Dzięki niej bank zobowiązuje się udostępnić do dyspozycji klienta ustaloną w umowie kwotę przeznaczoną na zakup nieruchomości. Klient natomiast zobowiązuje się do dotrzymywania warunków umowy, zwrotu kwoty z odsetkami w określonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji. Umowa kredytu hipotecznego jest zawsze zawierana w formie pisemnej, w dwóch osobnych egzemplarzach dla klienta oraz dla banku. Tylko w takiej sytuacji jest ona prawomocna.

Co powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego?

Umowa kredytu hipotecznego musi być dość szczegółowa i uwzględniać zmiany w sytuacji finansowej kredytobiorcy. W umowie zawiera więc takie informacje jak:

  • dane osobowe, adres zamieszkania kredytobiorcy
  • adres siedziby banku.

Ważnymi szczegółami, które muszą zostać wpisane do umowy to oczywiście kwota i waluta kredytu oraz cel inwestycji kredytu. Niezwykle istotne jest także określenie dokładnego terminu i harmonogramu spłaty kredytu oraz wysokość odsetek od kredytu. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne. Jeśli stopa oprocentowania ulega zmianie, bank ma obowiązek powiadomienia o niej klienta.

Dodatkowe informacje w umowie kredytowej

W przypadku kredytów długoterminowych  umowa ustala również zasady zmiany warunków kredytowania, a także ewentualną pomoc w razie problemów ze spłatą rat. Dodatkowo w umowie musi zostać również zawarte to, w jaki sposób kredytobiorca zabezpiecza spłatę kredytu. Najczęściej takim zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomość. Umowa kredytu hipotecznego powinna zawierać także informacje o zakresie uprawnień banku do kontroli wykorzystania i spłaty kredytu oraz warunkach wprowadzania zmian i rozwiązywania umowy.

Secured By miniOrange