Słowniczek pojęć związanych z kredytami – umowa kredytu

Kredyty są w naszym kraju popularną formą realizowania celów, jakimi mogą być plany zakupu samochodu lub mieszkania, czy też rozwoju firmy. Banki posługują się często jednak dość specyficznym i zaawansowanym słownictwem w relacjach z klientami. Sprawdź jakie terminy może zawierać umowa kredytu.

Umowa kredytu to najważniejszy dokument, który reguluje prawnie umowę pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Właśnie dlatego, tak ważne jest, by się dokładnie z nią zapoznać i zrozumieć wszystkie kwestie. Wyjaśniamy kilka pojęć, które się wiążą z tematem.

Zobacz również co powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Umowa kredytu a aneks

Umowa kredytu hipotecznego podpisywana jest nawet na 30 lat. W tak długim czasie mogą wydarzyć się sytuacje, które wymagają zmian, np. w spłacie kredytu. W takim momencie podpisywany jest aneks do umowy. Dokument, który w jakimś stopniu zmienia zasady kredytu, np. dotyczy okresu spłaty. Jeśli nam samym zależy na wprowadzeniu aneksu do umowy kredytowej, możemy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w banku.

Umowa kredytu z harmonogramem spłat

Harmonogram spłat – chodzi tutaj o dokument, który kredytobiorca otrzymuje od banku. Zawiera on wykaz rat do spłaty oraz daty uregulowań poszczególnych kwot. Poza tym w dokumencie znajdziemy kilka ważnych szczegółów, jak chociażby aktualne oprocentowanie kredytu.

Egzekucja wierzytelności

Każda umowa kredytu zawiera dokładne dane dotyczące spłaty zobowiązania. Jeśli kredytobiorca, nie dotrzymuje warunków umowy bank ma prawo do egzekucja wierzytelności. Proces windykacji kredytobiorcy, który nie spłacał zadłużenia, czego konsekwencją było wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank.

Główny kredytobiorca

Umowa kredytu dotyczy dwóch stron – banku i kredytobiorcy. Główny kredytobiorca – osoba mająca najwyższe dochody spośród wszystkich osób, które wspólnie zdecydowały się na wzięcie kredytu. Z kolei kredytobiorca to ten człowiek, który ma mniejsze dochody, jednak także wziął ten sam kredyt. Dane dotyczące kredytobiorcy i współkredytobiorcy muszą być zawsze zawarte w umowie kredytowej.

Sprawdź, czy warto zaciągnąć kredyt z rodzicami.

Ubezpieczenie pomostowe

Ubezpieczenie pomostowe – obowiązkowe ubezpieczenie egzekwowane przez bank, które trwa od momentu udzielenia kredytu do przedstawienia bankowi stosownego odpisu z księgi wieczystej. Polega najczęściej na tym, że każda z rat kredytu na czas ubezpieczenia jest nieznacznie wyższa.

Gwarancja spłaty kredytu

Gwarancja spłaty kredytu – zobligowanie się jednego banku do spłaty zadłużenia kredytobiorcy wobec innego banku, gdyby ten tego nie zrobił. Takie gwarancje spłaty kredytu mogą wspierać małe przedsiębiorstwa i są udzielane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, lub też podmioty komercyjne. Gwarancja spłaty kredytowej to swego rodzaju poręczenie, będące bardzo pewnym dokumentem dla banku, który udziela kredytu np. właścicielowi przedsiębiorstwa. Sprawdź, co warto wiedzieć o spłacie kredytu, by nie wpaść w problemy finansowe.

Secured By miniOrange