Co trzeba wiedzieć o kredytach mieszkaniowych

Obok kredytów gotówkowych, kredyty mieszkaniowe należą do najbardziej popularnych kredytów udzielanych przez banki. Kredyty mieszkaniowe są kredytami wysokimi, zanim zdecydujemy się na ich zaciągniecie, zapoznajmy się z najważniejszymi informacjami na ich temat.

Od osób, które planują zakup mieszkania finansowany z kredytu bankowego muszą posiadać wkład własny. Wysokość wymaganego przez bank wkładu własnego jest różna, najczęściej jednak powinien on wynosić dwadzieścia procent wartości mieszkania, które planujemy nabyć. W 2015 roku pojawiła się możliwość obniżenia przez bank wymaganej wysokości wkładu własnego o dziesięć procent. Kwota udzielonego przez bank kredytu mieszkaniowego zostanie ubezpieczona. Oznacza to, że im większy wniesiemy wkład własny, tym marża kredytu będzie mniejsza.

Zanim zostanie nam przyznany kredyt, bank sprawdzi naszą zdolność kredytową. Nasza zdolność kredytowa oraz wartość rynkowa mieszkania, które planujemy kupić wpłynie na wysokość kredytu. Przy ocenie zdolności kredytowej, bank przyjrzy się naszym comiesięcznym zobowiązaniom, sprawdzi osiągane przez nas dochody. Większe szanse na przyznanie kredytu mają osoby, które pracują na umowie o pracę na czas nieokreślony.

Przyznanie kredytu oznacza nie tylko koszty jego spłaty wraz z odsetkami. Do dodatkowych opłat należy pobierana przez bank prowizja. Najczęściej banki pobierają ją w wysokości trzech procent. Jeżeli korzystamy z usług banku regularnie, jeżeli nasza historia kredytowa jest dobra, możemy spróbować wynegocjować zmniejszenie prowizji. Negocjacje dotyczące wysokości prowizji mogą prowadzić także osoby, które przenoszą kredyt zaciągnięty w innym banku. Kredyty mieszkaniowe są udzielane w dużej wysokości, prowizji będzie więc wysoka. Na nasz wniosek bank może ją doliczyć do rat kredytu.

Kredyty mieszkaniowe objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Koszty polisy lub nawet polis ubezpieczeniowych spadają na osobę, której udzielany jest kredyt. W wielu przypadkach koszt ubezpieczenia podnosi koszt kredytu.

Secured By miniOrange